Звіт керівника 2016-20017 рік

Малишевої Н.І.

на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють

 

Даний звіт зроблений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю", зміст звіту підготовлений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

 

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- Положення про дошкільний навчальний заклад,

- Базовий компонент дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови - власного Статуту,

- річного плану роботи на 2016-2017 н.р.

 

Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює завідувач, згідно із повноваженнями, закріпленими Статутом ДНЗ.

 

Загальна характеристика

Дошкільний навчальний заклад № 140 «Малятко» розпочав функціонування у 2008 році.

У закладі функціонують 10 кабінетів:

методичний, медичний, логопедичний (3), гурткової роботи(2), дефектолога(3), психолога, музкерівника, англійської мови, музична та спортивна зали.

Ці приміщення оснащені і використовуються у відповідності до нормативних вимог, використовуються за призначенням, раціонально. Кожна вікова група має свій ігровий майданчик з ігровим обладнанням і спортивними спорудами, є спортивний майданчик. У приміщенні і на території ДНЗ є відокремлені куточки, де діти можуть гратися або працювати наодинці чи невеличкими групами, забезпечено простір для ігор, занять, відпочинку дітей. Приміщення і споруди мають естетичний вигляд, безпечні для малюків, зберігаються дбайливо. Влітку було оновлено обладнання та споруди на майданчиках, підтримуються в естетичному та безпечному вигляді.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

 

В дошкільному закладі функціонує 12 вікових груп. Обліковий склад дітей дошкільного навчального закладу у 2016-2017 навчальному році склав в середньому 250 особи, з них:

1 група раннього віку; 2 групи ІІ молодшого віку; 1 група дітей середнього віку; 2 групи старшого віку; 5 груп спеціального типу; 1 група логопедична.

Групи комплектуються віковими ознаками. Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.

 

Дошкільний навчальний заклад працює з 06.30 – до 18.30 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 12 годинним перебуванням дітей. Навчальний рік у дошкільному закладі розпочався 1 вересня і закінчився 31 травня. З 1 червня по 31 серпня у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалено педагогічною радою закладу (протокол №1 від 31.08.2016), затверджено і погоджено з управлінням освіти ММР. Мережа груп ДНЗ повністю відповідає меті, завданням, специфіці нашого закладу. Облік вихованців ведеться відповідно до вимог з дотриманням інструкцій. Зарахування малюків до садочка відбувається з дотриманням правил прийому за чергою та за рішенням ПМПК. Діти переводяться з групи в групу на початок навчального року за віковим принципом, враховуючи індивідуальні особливості психічного та фізичного розвитку малюків. Термін роботи закладу у звітному періоду був 10,5 годин, 12 годин.

У ДНЗ проводиться робота з вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. Своєчасно виявляються і ставляться на облік діти сироти, напівсироти, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, які потребують соціального захисту.

 

Склад педагогічного колективу:

 

 

Методична робота з педагогічними кадрами у 2016-2017 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Курси підвищення кваліфікації при Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти пройшло 5 педагогів:

•вихователі –Ковалевська О.П., Ласинська Н.О., Дишко С.М.

•музичний керівник – Нікітіна Л.В.

•інструктор з фізичного виховання – Мазепа О.М.

 

Чергова атестація педагогічних працівників була проведена відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, яке було затверджено наказом МОН України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550, та з урахуванням змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473.

 

Отже, за наслідками атестації вихователям:

•Андрейченко Л.О., присвоєно кваліфікаційну категорія «спеціаліст другої категорії»

•Безверха Н.Г., присвоєно кваліфікаційну категорія «спеціаліст другої категорії»

•Дишко С.М., відповідає займаній посаді

•Мармазинська М.О., відповідає займаній посаді

•Турчанович Т.Л., відповідає займаній посаді, підтверджено педагогічне звання «вихователь – методист»

вчитель-дефектолог:

•Шеломенцева І.Г., присвоєно кваліфікаційну категорія «спеціаліст першої категорії» інструктор з фізичного виховання

•Мазепа О.М. відповідає займаній посаді.

 

Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію основної мети:

•підвищити професійний рівень педагогів,

•скоординувати зусилля всіх педагогічних працівників дошкільного закладу на вирішення конкретних педагогічних проблем,

•створити оптимальні умови для підвищення результативності освітньо – виховного процесу.

 

В 2016-2017 н.р. педагогічний колектив брав участь у методичних заходах району й міста.

На базі ДНЗ успішно було проведено майстер - клас для вихователів – методистів ДНЗ міста за темою: «Інформаційно – комунікативні технології в корекційно – розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку, які мають ЗПР». Вчителі – дефектологи Дидаліна В.С., Шеломенцева І.Г., вчителі – логопеди Онисич Т.П., Єфименко І.В., практичний психолог Зубова С.В. взяли активну участь в підготовці та проведенні відкритого заходу. Педагоги ознайомили з напрацюваннями щодо використання ІКТ в роботі з дітьми ЗПР. Слід відзначити високий рівень цього заходу, творчий підхід колективу до його підготовки та проведення.

Дошкільний заклад гостинно прийняв учасників Всеукраїнського науково – практичного семінару «Актуальні питання впровадження інклюзивного навчання в умовах реформаційних освітніх змін», а саме впровадження інклюзивної освіти в дошкільному навчальному закладі №140.

«Ознайомлення з досвідом роботи ДНЗ №140» пройшла зустріч з кандидатом педагогічних наук Ю.Рібцун.

У лютому 2017 року в ДНЗ відбулося методичне об’єднання для вихователів дошкільних закладів. Тема методичного об'єднання: «Ознайомлення дітей дошкільного віку з українським народознавством». На методичному заході вихователі переглянути предметне заняття «Українські страви» вихователь Андрейченко Л.О. та інтегроване заняття з пріоритетом народознавства «Український ярмарок» вихователь Голубок Л.В.

 

Педагоги дошкільного закладу систематично відвідували методичні об’єднання міста різних категорій з наступним обговоренням отриманих вражень та рекомендацій.

Вихователь Чуб О.А., брала участь в роботі міської Школа вихователів раннього віку, яка проходила на базі ДНЗ №52 «Дитина раннього віку у природному довкіллі» та ДНЗ № 5 «Мовлення дитини та дитина в соціумі. Сюжетна гра».

Рябих О.С. відвідала майстер – клас при ДНЗ №103«Пошуково – дослідницька діяльність дошкільнят. Природнича лабораторія у дошкільному навчальному закладі».

Музичні керівники Нікітіна Л.В., Прохорова Т.В. прийняли участь у майстер – класі при ДНЗ №132 «Мультимедія у музичній освіті дошкільнят для музичних керівників».

Турчанович Т.Л. відвідала майстер – клас для вчителів логопедів «Веселкова палітра» - технічні прийоми зображувальної діяльності.

«Гармонізація емоційного стану дітей дошкільного віку у системі фізичного виховання» відвідала семінар для інструкторів з фізичного виховання Мазепа О.М.

Вчителі - логопеди Онисич Т.П., Котова М.Г, Єфименко І.В., приймали участь у науково – практичному семінарі «Діагностика та логокорекція лексико – граматичної складової мовленнєвої діяльності у дошкільнят».

«Корекційний супровід дітей з аутичним синдромом» відвідали вчителі – дефектологи Дидаліна В.С., Шеломенцева І.Г.

 

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи: засідання педагогічної ради:

-«Про організацію діяльності педагогічного колективу дошкільного навчального закладу №140 на 2016- 2017навчальний рік» (30.08.16р.);

-«Сучасні підходи в фізкультурно – оздоровчій роботі ДНЗ» (29.11.16р);

-«Формування елементарних математичних уявлень, як засіб розвитку розумових здібностей у дошкільників» (28.02.17р);

-«Розвиток творчості дітей дошкільного віку за допомогою ліплення» (04.04.17р.);

-«Підсумки навчально-виховної роботи за 2016-2017 навчальний рік»(30.05.17р.).

 

Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення, інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи.

Результативно та з високим рівнем зацікавленості пройшли семінари – практикуми з педагогами:

•семінар - практикум «Веселкова палітра» (25.10.16р.) метою якого було розкрити змістові особливості технічних прийомів, опрацювати прийоми навчання дітей дошкільного віку основних елементів зображувальної діяльності.

•на семінарі - практикумі «Художня література як засіб розвитку комунікативно – мовленнєвих здібностей дітей» (31.01.17р.) розкрили основні аспекти та особливості розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку засобами художньої літератури.

Висвітлено методику навчання дітей переказу, способи навчання, прийоми формування навичок переказу.

•Семінар – практикум «Родинні стосунки та традиції в Україні» (28.03.17р) ознайомити вихователів з методами, прийомами і засобами розвитку словесної творчості дошкільників на засадах родинних традицій.

Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті роботи семінарів, підвищилась ефективність діяльності колективу за чинними Програмами.

 

Протягом року були проведені колективні перегляди:

•«Формування здорового способу життя дошкільників» пізнавальні, фізкультурні заняття, розваги, інструктор з фізкультури Мазепа О.М., вихователі Пестерева О.В., Мармазинська М.О., Андрейченко Л.О., Голубок Л.В., Рябих О.С.

•«Сучасні підходи до логіко – математичного розвитку» заняття з логіко – математичного розвитку з метою використання логічних та математичних вправ на заняттях, вихователі Чуб О.А., Дишко С.М., Мармазинська М.О., Рябих О.С.

•«Веселе ліплення» заняття з ліплення вихователь Абєльчакова О.Ф., Левицька Т.В., Дишко С.М., Рябих О.С.

•«Театральний сезон» перегляд казок – драматизацій Проведення відкритих занять та заходів стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також збільшенню самооцінки.

Переглянуті заходи сприяли обміну накопиченого досвіду між членами педагогічного колективу.

 

Аналіз роботи щодо виконання вимог мовного законодавства показав, що в дошкільному закладі створено відповідні умови для навчання дітей української мови. Рівень володіння державною мовою педагогами достатній.

Для співробітників, які слабо володіють українською мовою, протягом року проводились індивідуальні консультації, в групах створено осередки для розвитку мовленнєвої діяльності дітей.

 

Згідно з річним планом роботи проводилася робота по виконанню Закону України “Про мови в Україні”, а саме:

•дошкільний навчальний заклад є україномовним, тому навчально-виховний процес здійснювався українською мовою;

•державною мовою проводилися засідання педагогічних рад, збори колективу, виробничі наради.

•діловодство і ведення документації, взаємовідносини з державними, громадськими органами також відбувалися українською мовою;

•відпрацьована система роботи з дітьми та педагогами, яка дає позитивні результати. 

У ДНЗ традиційно проводились свята «Український ярмарок»,«Великдень», «Мамине свято», «Різдво», «Свято Святого Миколая», та інш.

•значна увага приділялась наданню допомоги вихователям в удосконаленні знань сучасної української мови.

•у всіх вікових групах створено відповідне ігрове розвивальне середовище, оформлено куточки державної символіки.

 

Але поруч з позитивними факторами виявлено недоліки:

- не завжди дотримується мовний режим у повсякденному житті;

- робота з батьками недостатньо зорієнтована на спілкування українською мовою з дітьми вдома.

Якість реалізації пріоритетних завдань ДНЗ вивчалася під час спостереження за освітньо-виховним процесом, бесід з дітьми, педагогами, під час тематичних та комплексної перевірок.

Результати проведеної тематичної перевірки «Організація роботи ДНЗ та сім'ї щодо формування навичок здорового способу життя» дозволяють зробити висновок, що рівень даного питання відповідає достатньому рівню. Турбота про фізичне здоров’я дошкільника завжди була і лишається одним із пріоритетних напрямків педагогічної роботи колективу дошкільного закладу. Інструктором з фізичного виховання та вихователями проводяться ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, пішохідні переходи, фізкультхвилинки, рухливі ігри. Після денного сну проводиться гімнастика пробудження,загартовуючи заходи з використа-нням стандартного і нестандартного обладнання («доріжка здоров’я»).

Вихователі груп раннього віку активно закладали дітям основи здорового способу життя через привиття дітям навичок особистої гігієни, формування культурно-гігієнічних навичок.

Крім занять з фізичної культури вихователі всіх вікових груп проводять заняття з валеології, на яких ознайомлюють дітей з будовою тіла, призна-ченні органів, що корисно і що шкідливо для людини, прищеплюють нави-чки здорового способу життя.

В дошкільному закладі створені умови для здійснення роботи по зміцненню здоров'я вихованців та забезпечення рухової активності дітей протягом дня.

Обладнаний фізкультурний зал , де є різноманітне фізкультурне обладнання для розвитку основних видів руху, розвитку фізичних якостей. Приділяється велика увага організації фізкультурно-оздоровчої роботи на свіжому повітрі. На ділянці ДНЗ є спортивний майданчик, спортивно-ігрове обладнання, яма з піском для стрибків, вільний простір для організації рухливих і спортивних ігор.

Майже у всіх вікових групах обладнані спортивні куточки в яких розміщено необхідне фізкультурне обладнання для фізичного розвитку дітей: м’ячі, прапорці, стрічки, кубики, хусточки.

На високому рівні організовано спортивні куточки в групах «Квіточка», «Метелики», «Бджілка»; на оптимальному рівні в групах «Веселка» «Всезнайки»; потребує доопрацювання оснащення спортивних куточків у групах «Дзвіночок», «Сонечко», «Казка», «Буратіно», «Зірочка», «Кораблик».

Але слід зазначити, що вихователі недостатньо проявляють творчість і винахідливість щодо створення умов для розвитку здоров'я дітей і поповнення фізкультурних куточків.

Тематичне вивчення проводилось за темою: «Використання логіко-математичних вправ та завдань на заняттях».

З метою ефективного вирішення цього завдання в дошкільному закладі було здійснено ряд заходів,консультації, ділові ігри, педагогічна майстерня, які носили науково – методичний характер.

Проведені методичні заходи сприяли покращанню організації логіко – математичної компетентності у дошкільному навчальному закладі, про що засвідчили результати тематичного контролю.

Аналіз календарного планування роботи з логіко – математичного розвитку свідчить про дотримання вимог програми, вікових особливостей, системності матеріалу. Педагоги завжди готові до занять, регулярно їх проводять. Плануються дидактичні ігри, попередня та індивідуальна робота, сюжетно- рольові ігри, спостереження, з математичним змістом, читання художньої літератури.

В дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку. Успішність формування мотиваційного компонента значним чином залежить від наявності дидактичного матеріалу. Вдалий добір і доцільне використання його на заняттях полегшує дітям пізнання дійсності, сприяє засвоєнню матеріалу та розвитку пізнавальної активності.

Оскільки заняття залишаються важливою складовою організованого навчання дошкільників вихователі проводять заняття в ігровій, цікавій формі.

Заслуговує на увагу заняття вихователя молодшої групи Дишко С.М.

«У бабусі на подвір'ї» заняття пройшло цікаво та захоплююче за рахунок переключення різноманітних видів діяльності.

Вихователь старшої групи Рябих О.С. на занятті «Примхи Снігової королеви», використала широку палітру методичних засобів з активізації у дітей математичних дій та розумової діяльності.

Вихователь молодшої групи Мармазинська М.О. вміло використала дидактичні ігри на співвідношення, закріплення геометричних фігур за формою і кольором.

Особливе місце в процесі виховання та розвитку дитини належить художньо-естетичному циклу дисциплін, тому сьогодні художня творчість є важливою складовою частиною системи художньої освіти. «Художньо – естетичний розвиток дітей дошкільного віку шляхом організації образного пізнання та творчого відображення дійсності у ліпленні» таке завдання колективу.

Протягом звітного періоду з метою підвищення рівня знань, умінь, навичок вихователів були проведені такі методичні заходи: консультація, майстер – клас, творча майстерня.

Аналіз перспективно – календарних планів навчально – виховної роботи в групах показав, що з дітьми в усіх вікових групах плануються різноманітні форми роботи з художньо – естетичного розвитку дошкільників на прогулянках, у самостійній діяльності, в індивідуальній роботі, дидактичних іграх.

При плануванні різних видів діяльності вихователями прописуються питання, спрямовані на розвиток образотворчих навичок дітей (закріплення і уточнення кольору і форми, величини при спостереженні за об'єктами, закріплення прийомів ліплення з дітьми), особливо потрібно відзначити плани вихователів старшої групи «Казка» (вихователі Голубок Л.В.,Рябих О.С.) середньої групи «Сонечко» (вихователь Андрейченко Л.О.).

У всіх вікових групах створені необхідні умови, що забезпечують якісну роботу педагогічного колективу з організації та розвитку творчих здібностей дітей. В групах обладнані куточки самостійно – художньої діяльності. Наявність матеріалів в куточках у всіх групах відповідають вимогам і віку дітей. Є твори образотворчого мистецтва різних видів, є ігровий матеріал, народні іграшки. На протязі навчального року матеріал в куточках змінюється і доповнюється відповідно до програмових завдань.

 

З метою профілактики захворювань в закладі проводять такі заходи:

- вживання свіжих фруктів , соків, цибулі, часнику під час обіду;

- прийом кисневих коктейлів (щомісячно по 10 порцій), які не тільки зміцнюють імунітет та мають глистогінну дію, а й ще сприяють покращенню роботи шлунково-кишкового тракту.

- регулярне проведення загартовуючих процедур, фізкультурних занять.

- дотримання денного розпорядку (проведення ранкової гімнастики, прогулянок, організації рухливих ігор, підйому, гімнастики пробудження), режиму провітрювання групових приміщень, навчальних кабінетів та залів-проведення просвітницької роботи серед батьків згідно плану.

 

Ефективну роботу щодо зниження захворюваності дітей проводять вихователі груп «Бджілка», «Метелик», «Веселка». Найвищий показник захворюваності – у ясельній групі, це пояснюється тим, що діти знаходяться в періоді адаптації, не пристосовані до садочку, вразливі до збудників і так як знаходились в домашніх умовах – не були загартовані. Також досить часто батьки невідповідально ставляться до здоров'я своїх дітей, приводять до закладу хворих дітей.

Проблемою залишається захворюваність під час адаптації дітей до ДНЗ, після вихідних днів та свят та те, що іноді батьки ігнорують зауваження вихователів про те , що необхідно підлікувати свою дитину.

На постійному контролі у адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов перебування дітей в ДНЗ та дотримання режиму виховання дітей.

 

Працівниками дошкільного навчального закладу систематично проводиться профілактично-оздоровча робота з дітьми, адже питания аналізу захворюваності знаходиться на постійному контролі адміністрації закладу.

 

Харчування.

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 р. №242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 17.04.2006 р. № 298/227, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 26.02.2013 року № 202/165.

У дошкільному навчальному закладі організовано триразовий режим харчування. На підставі довідок, діти отримують дієтичне харчування (стіл №5).

 

В ДНЗ №140 створені належні умови для організації харчування дітей всіх вікових груп. Харчоблок та групи забезпечені відповідним посудом та кухонним інвентарем. За рахунок коштів БО «Малятко140»закуплено новий посуд та інвентар, придбано нові електронні ваги для комори . Вкрай терміново необхідно виконати ремонт приміщення харчоблоку.

 

На бази-постачальники завгоспом своєчасно подаються щомісячні замовлення продуктів харчування та один раз на 2-3 дні уточнені заявки.

Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини приймались якісні продукти, які надходили в дошкільний навчальний заклад.

На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, щодня медичною сестрою спільно з кухарями та завгоспом ДНЗ складаються меню-розкладки на наступний день. При цьому працівники користуються картотекою страв, затвердженою завідувачем ДНЗ.

У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснюється лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Щоденне меню розміщується поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку та в інформаційних куточках для батьків.

Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів старшою медичною сестрою ведеться Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз виконання норм харчування за 2016 рік показує, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм у середньому – 80%.

 

Протягом року старша медична сестра здійснює контроль за санітарним станом харчоблоку та груп ДНЗ, за своєчасним проходженням медичних оглядів та здачею санітарних мінімумів працівниками. Результати контролю розглядалися на нарадах при завідувачу.

Вихователі, помічники вихователів беруть активну участь в організації харчування дітей, ознайомлені з питаннями їхнього гігієнічного та естетичного виховання. Щодня перед кожним прийманням їжі столи для дітей сервіруються відповідно до меню. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватись столовими приборами (ложкою, виделкою, ножем). Дошкільнят середньої та старшої груп навчають чергувати у групі під час приймання їжі, використовувати санітарний одяг, сервірувати столи та збирати використаний посуд. Кількість столового посуду в групах відповідає кількості дітей за списком. Однак протягом року не виділялося бюджетних кошт для заміни посуду.

 

Дотримання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов перебування дітей у дошкільному закладі.

Згідно з ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя, через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця проблема ведеться в таких напрямках:

- створення умов для безпечного перебування дітей в закладі;

- організація догляду за дітьми;

- робота з колективом по ОП, ТБ, БЖД;

- навчально - виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

Кожен працівик проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі, про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників.

На виконання Законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці» в закладі розроблені заходи, направлені на поліпшення умов праці та безпечне перебування дітей, дотримання вимог чинного законодавства. Розроблені та затверджені інструкції з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу, посадові та функціональні обов'язки всіх категорій працівників встановленого зразка.

На виконання Закону «Про цивільну оборону» в закладі систематично планується робота з підготовки цивільної оборони на календарний поточний рік: навчання персоналу правилам поведінки та основних способів захисту у надзвичайних ситуаціях, прийомам надання першої медичної допомоги постраждалим. 22 квітня в нашому закладу пройшов "День цивільного захисту". Були проведені відкриті заняття, відбулась тематична виставка в методичному кабінеті. Двічі в закладі проводилась навчальна евакуація дітей та працівників із закладу.

 

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації.

За звітний період був 1 нещасний випадок травмування дитини. В ДНЗ створено постійно діючу комісію з питань розслідування нещасних випадків, яка працює згідно вимог Положення про порядок розслідування нещасних випадків.

В ДНЗ не допускаються випадки антипедагогічних проявів.

Регулярно проводяться бесіди з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом.

В садочку систематично проводяться «Тижні безпеки» та заняття з надзвичайних ситуацій.

Робота проводиться під час організованих занять та різних режимних моментів систематично, послідовно, з максимальним використанням активних методів та прийомів навчання і виховання дітей дошкільного віку.

 

Додаткові платні послуги

В дошкільному закладі в цьому навчальному році діяв платний гурток «Англійської мови».

 

Звернення громадян

Для поліпшення роботи зі зверненнями громадян у ДНЗ затверджений порядок особистого прийому громадян завідувачем, вихователем-методистом, вчителями-логопедами, старшою медичною сестрою.

Дана інформація розміщена на інформаційних стендах в приміщені ДНЗ та на веб-сайті ДНЗ. Батьки та працівники ДНЗ ознайомлені з графіками особистого прийому.

Розгляд, реєстрація та проходження звернень здійснюється відповідно до «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації». В закладі відповідно до номенклатури справ ведуться: журнал обліку особистого прийому громадян, журнал реєстрації заяв, скарг громадян, які прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою та підписом завідувача.

Упродовж року на особистому прийомі у завідувача, розглядались питання про прийняття дітей до ДНЗ, постановки на чергу для влаштування в ДНЗ, навчання та виховання дітей, харчування, надання основних та додаткових відпусток працівникам закладу, звільнення або прийому на роботу тощо. Серед громадян, які зверталися, є звернення батьків дітей , членів багатодітних сімей, одиноких матерів, непрацездатних осіб, громадян, які потребують соціального захисту.

Звернення громадян, що надходять, розглянуті завідувачем дошкільного навчального закладу. Всі питання адміністрацієювирішувалися позитивно. Громадянам, які цього потребували, надали необхідні роз'яснення.

Повторних звернень та письмових скарг протягом навчального року не надходило.

 

Також протягом навчального року до відділу освіти були подані клопотання про: нагородження та преміювання працівників, про усунення недоліків виявлених пожежним інспектором, про зняття сухих дерев та обрізання сухостою на території ДНЗ, про демонтаж бетонних стовпів, про утеплення зовнішніх фасадів ДНЗ та проведення поточних ремонтних робіт влітку 2017р., на придбання м’якого інвентарю.

 

В дошкільному закладі за благодійні внески оновлюється предметно-розвивальне середовище – доповнюються сюжетно-рольові зони; різні види театрів; дидактичні ігри. Сучасні оригінальні ігри, дидактично-логічні посібники, придбані за допомогою батьків, зміцнюють освітньо - розвивальну базу закладу.

Щорічно здійснюється передплата періодичних видань.

Висловлюю щиру подяку батькам за розуміння, допомогу та підтримку, а працівникам за нелегку працю у вихованні майбутнього покоління нашої держави.

 

Дякую за увагу.

 

papanoel 2018NG

Сторінка розваг та спорту